Trial Facilities
Trial Facilities:
Xuzhou Medical University Affiliated Hospital
No. 99 Huaihai West Road, Quanshan District, Xuzhou City
17348357896

0512-67998899(Suzhou)

0755-89997436(Shenzhen)

Cathy.Lv@rocrockbio.com(Suzhou)

lliangjing@rocrockbio.com (Shenzhen)